Familjehem/HVB kan göra skillnad

Familjehem och HVB tar ofta emot barn som varit utsatta för alkohol eller droger redan under fosterstadiet. 1 av 100 har fötts med livslånga funktionsnedsättningar. Barn som behöver bli sedda av dig. Känner du igen tecknen?

Lär dig hur

100 sekunder om FAS