När du vill veta mer

FAS-föreningen är en ideell organisation med riksintresse som även driver webbplatsen FAS-portalen   där du hittar information riktad specifikt till olika målgrupper, liksom aktuell forskning och mycket annat.

Syftet med vår verksamhet är att öka kunskapen om de livslånga skadeverkningar som alkoholexponering under fostertiden kan leda till.

Rådgivning

FAS-föreningen erbjuder 15 minuter kostnadsfri telefonrådgivning. Förboka telefontid via mail info@fasforeningen.se eller per telefon 0418-48 11 50 (vardagar 8-14).

Föreläsningar

FAS-föreningen erbjuder föreläsningar riktade särskilt till olika målgrupper. Innehåll och tidsåtgång m.m. planeras enligt beställarens önskemål. Tag kontakt om du vill ha mer information eller offert, info@fasforeningen.se.