Presskontakt 

Katarina Wittgard
Kanslichef, FAS-föreningen


Direkt:  073-657 77 57
Kansli: 0418-48 11 50
E-post: katarina.wittgard@fasforeningen.nu

Logotyp FAS-föreningen
Ladda ner i EPS (CMYK)/PNG (RGB)

Hämta högupplöst pressbild

 

Pressmeddelande 2020-09-03

Alkoholskadade barn får inte hjälp från socialtjänsten 

1 av 100 barn föds med skador för livet av alkohol under fostertiden, men barnen upptäcks inte. Många barn, och även vuxna, med alkoholskador behöver stöd från Socialtjänsten, men där saknar man grundläggande kännedom om alkoholskador och vet inte vilka insatser de drabbade behöver. FAS-föreningen genomför nu en informationskampanj riktad till Socialtjänsten för att öka kunskapen om alkoholrelaterade fosterskador.  

Ett av 100 barn beräknas ha blivit så alkoholpåverkat under fostertiden att det fått bestående skador. Det innebär att det i Sverige varje år föds mer än 1000 barn som fått men för livet av alkohol. Bara ett fåtal av dem får det stöd och den hjälp de behöver.  

Socialtjänsten spelar en viktig roll för utsatta barn och vuxna. För dem som dessutom har funktionsnedsättningar orsakade av alkohol i fosterlivet är Socialtjänstens insatser ännu viktigare. 

- Det finns stark evidens för att barn med skador som upptäcks tidigt får bättre förutsättningar i vuxenlivet, men socialtjänsten ser dem inte. De har helt enkelt inte tillräcklig kunskap, säger Katarina Wittgard, grundare av FAS-föreningen. 

Ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen gör det nu möjligt för FAS-föreningen att genomföra 1av100.se, en kunskapshöjande kampanj om barn med alkoholrelaterade fosterskador riktad direkt till personal inom socialtjänsten.  

Symtomen vid alkoholskador kan vara såväl neurologiska som psykiska och fysiska, men tecknen kan vara svåra att upptäcka. Hjärnan är särskilt känslig och skador kan få stora och livslånga konsekvenser. Barn med alkoholskador växer ofta dåligt och har olika neuropsykiatriska symtom som hyperaktivitet, inlärningsproblem och överkänslighet för intryck. Problem med logiskt tänkande och sociala relationer hör till de svårigheter som ofta blir bestående i vuxen ålder.

September är FASD-awareness month och en 9 septembe den 9 september är internationella FAS-dagen, då uppmärksammas alkoholrelaterade fosterskador över hela världen. På kampanjsidan 1av100.se finns svar på vad som är sant och vad som är falskt om alkohol och fosterskador.    

 

Referenser: 

Förekomst och kostnader för alkoholrelaterade fosterskador. Läs här   

Svenska rapport 2020 “Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa, ett gemensamt ansvar”. Läs här   

The Lancet: Estimation of national, regional, and global prevalence of alcohol use during pregnancy and fetal alcohol syndrome: a systematic review and meta-analysis. Läs här   

 

Kontaktuppgifter:  

Katarina Wittgard
Verksamhetsansvarig, FAS-föreningen
Norra Långgatan 8
261 31 LANDSKRONA
073-657 77 57
info@fasforeningen.nu    

Ihsan Sarman
Barnläkare, neonatolog, tidigare verksamhetschef vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Stockholm
ihsan.sarman@sll.se
070-332 79 99 


FAS-föreningen är en ideell organisation med riksintresse. Syftet med verksamheten är att öka kunskapen om de livslånga skadeverkningarna av alkoholexponering under fostertiden. FAS-föreningens vision är att barn, ungdomar och vuxna med alkohol- eller drogrelaterade fosterskador ska få sina behov tillgodosedda och kunna utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. Kampanjen 1av100 är ett led i detta arbete.