Presskontakt 

Katarina Wittgard
Verksamhetsansvarig, FAS-föreningen


Direkt: 073-657 77 57
Kansli: 0418-48 11 50
E-post: katarina.wittgard@fasforeningen.nu

Logotyp FAS-föreningen
Ladda ner i EPS (CMYK)/PNG (RGB)

Hämta högupplöst pressbild

 

Pressmeddelande 2022-09-01

1 av 100 barn föds med funktionsnedsättningar orsakade av alkoholexponering under fostertiden

År 2021 föddes 114 263 barn i Sverige. Alkoholexponering i fosterlivet störde hjärnans utveckling hos uppskattningsvis 1% av dem. Följden blev fetala alkoholspektrumstörningar, FASD, ett tillstånd som är bestående för livet. Kunskapen om barn med detta tillstånd är mycket begränsad inom vården. Det gör att barnen inte får de insatser de behöver. Den 9/9 är det Internationella FAS-dagen och FAS-föreningen genomför den kunskapshöjande kampanjen “1av100”.  

Varje år föds hundratals barn som fått men för livet av alkohol under fostertiden. 

- Det är som att födas med en livslång baksmälla, säger Katarina Wittgard, verksamhetsansvarig på FAS-föreningen, som arbetar med att sprida kunskap om alkoholskadade barn.

De som utreder barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, har en nyckelroll för att de här barnen ska bli upptäckta och utredda, men personalen saknar ofta den kunskap de behöver. Ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen gör det nu möjligt för FAS-föreningen att bidra till ökad kunskap om barn med alkoholrelaterade fosterskador, FASD, framför allt hos barnläkare och andra som jobbar med NPF-utredningar.

I dagarna får cirka 400 verksamheter över hela landet som utreder barn med NPF en tryckt informationsfolder om FASD. Informationen är en del av kampanjen 1 av 100 som kommer att synas i sociala medier under september månad. På kampanjsidan www.1av100.se berättar familjer om sina erfarenheter av att leva med FASD och man kan även på någon minut testa sina kunskaper om fosterskador av alkohol.

Detta är alkoholrelaterade fosterskador

De flesta vet att fostret påverkas negativt om mamman dricker alkohol under graviditeten, men få känner till hur omfattande skador det kan ge och att skadorna är bestående. Barnen har vanligen neuropsykiatriska symtom som hyperaktivitet, inlärningsproblem och överkänslighet för intryck, ofta i kombination med dålig tillväxt, ögonskador hjärtfel m.m.

Problem med exempelvis logiskt tänkande och sociala relationer hör till de svårigheter som ofta blir bestående i vuxen ålder.

Under september uppmärksammas alkoholrelaterade fosterskador över hela världen. 9/9 är internationella FAS-dagen.

 

Referenser: 

Förekomst och kostnader för alkoholrelaterade fosterskador. Läs här   

Svenska rapport 2020 “Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa, ett gemensamt ansvar”. Läs här   

The Lancet: Estimation of national, regional, and global prevalence of alcohol use during pregnancy and fetal alcohol syndrome: a systematic review and meta-analysis. Läs här 

 

Kontaktuppgifter:  

Katarina Wittgard
Verksamhetsansvarig, FAS-föreningen
073-657 77 57
katarina.wittgard@fasforeningen.nu    

Ihsan Sarman
Barnläkare, neonatolog, tidigare verksamhetschef vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Stockholm
info@fasforeningen.nu    


FAS-föreningen är en ideell organisation med riksintresse. Syftet med verksamheten är att öka kunskapen om de livslånga skadeverkningarna av alkoholexponering under fostertiden. FAS-föreningens vision är att barn, ungdomar och vuxna med alkohol- eller drogrelaterade fosterskador ska få sina behov tillgodosedda och kunna utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. Kampanjen 1av100 är ett led i detta arbete.