Vad vet DU om alkoholrelaterade fosterskador?

Möter du barn i din yrkesroll? Då behöver du känna till hur barns neurologiska, psykiska och fysiska utveckling påverkas av alkohol under fostertiden.

Ett barn som föds med fosterskador av alkohol, FAS/FASD, står inför större utmaningar än andra barn. Forskning visar att barn med FAS/FASD som upptäcks och får stöd tidigt har bättre förutsättningar i vuxenlivet. Känner du till vilka tecken du ska vara uppmärksam på för att kunna ge barnen rätt stöd och hjälp i tid?

Testa här i 6 enkla steg!

Steg 1