Påstående

Alla kan göra skillnad för ett barn med alkoholrelaterade fosterskador.

 

SANT!

Den tidiga upptäckten har stor betydelse för barnets framtida utveckling. Om alkoholrelaterade skador upptäcks innan barnet är 6 år bidrar det till bättre förutsättningar i vuxenlivet, det visar forskning. 

Skador av alkohol finns kvar för alltid, som en livslång baksmälla, men barnen kan ges bättre eller sämre förutsättningar att utvecklas. Du som exempelvis möter barn i ditt jobb kan bidra till att ett barn med alkoholskador upptäcks tidigt genom att

  • öka din egen kunskap om barn med alkohol- och drogrelaterade fosterskador

  • ge tips till andra som arbetar kring barnet, om var de kan söka mer kunskap

  • göra personal inom barnhälsovård och skolhälsa uppmärksamma på barnets problematik .