Till dig som möter barn i ditt yrkesliv

Du som är betydelsefull för utsatta barn behöver känna till de mest grundläggande fakta om hur den neurologiska, psykiska och fysiska utvecklingen påverkas av alkohol under fostertiden. Du har också nytta av att känna till vilka utmaningar det innebär för ett barn att vara drabbat av det som kan liknas vid en livslång baksmälla.

JUST DU kan vara avgörande för att ett alkoholskadat barn ska bli identifierat och därmed kunna få rätt stöd och hjälp. Forskning visar att barn med fosterskador av alkohol som upptäcks tidigt har bättre förutsättningar i vuxenlivet. Ju senare barnen upptäcks, desto större behov av hjälp och stöd har de.

Några få minuter av din tid i dag kan göra skillnad för livet för ett alkoholskadat barn!  

Har du tillräcklig kunskap? Testa här!

Steg 1